Sa gitna ng mga alon ng pag-aalinlangan at isyu ukol sa teritoryo, nananatili pa ring buo ang ating paninindigan: “West Philippine Sea, atin ito.” Ipinagmamalaki natin ang kayamanan ng ating karagatan, at sa pamamagitan ng blog na ito, ating susuriin ang kahalagahan ng West Philippine Sea at ang ating papel sa pagtatanggol nito.

Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang pangkaraniwang karagatan. Ito’y mayaman sa yamang likas at biodibersidad na nagbibigay-kabuhayan sa mga mangingisda at komunidad sa paligid nito. Ang kagandahan ng kanyang koral at halaman ay dapat pangalagaan upang mapanatili ang likas na yaman na ito para sa mga susunod na henerasyon.

Ang kasaysayan at mga dokumento ay nagpapatunay na ang West Philippine Sea ay matagal nang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila ng mga banta at pag-angkin ng iba’t ibang bansa, dapat nating ipaglaban ang ating karapatan sa teritoryong ito sa pamamagitan ng diplomasya at internasyonal na katuwangang naglalayon na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon.

Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, may pananagutan tayo sa mga susunod na henerasyon na mapanatili ang kalusugan ng West Philippine Sea. Ang pagsasagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kalusugan ng karagatan, tulad ng pagsasagawa ng mga marine conservation programs at pagsasagawa ng mahigpit na pangangalaga sa yamang dagat, ay isang malaking bahagi ng ating pananagutan sa kinabukasan.

Sa kabila ng mga pagkakaiba-iba, ang isyu ng West Philippine Sea ay nagpapalalim sa diwa ng pagkakaisa sa mga Pilipino. Ito’y nagbibigay-daan upang mapagtanto natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon ng mga pagsubok. Ang ating pagtutulungan sa pagtatanggol ng ating teritoryo ay nagpapakita ng lakas ng ating bansa sa harap ng anumang hamon.

Ang isyu ng West Philippine Sea ay patuloy na nagbibigay-hamon sa ating pagiging matatag at mapanindigan. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ipinapakita nito ang ating kakayahan na mapanatili ang ating karapatan, at ang ating pagkakaisa ay naglalayong patibayin ang ating posisyon bilang may-ari ng West Philippine Sea.

Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang lugar sa mapa, ito’y sagisag ng ating pagkakakilanlan at pagiging Pilipino. Sa pagpapahalaga, pangangalaga, at pagtutulungan, ating pinapakita ang diwa ng pagsasama at pagmamahalan sa pagtatanggol ng ating karagatan. Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, ito’y bahagi ng ating kolektibong adhikain na ipanatili ang pagiging “atin ito” at mapanatili ang kagandahan, karapatan, at dignidad ng West Philippine Sea.