Sa gitna ng mga malalayong kalakalang pang-ibang bansa, patuloy pa rin ang pagpapalaganap ng pagmamahal sa sariling wika para sa mga Pilipinong nasa ibayong dagat. Ang Buwan ng Wika ay hindi lamang isang pagsasaliksik sa kahalagahan ng Filipino, kundi isang pagpapahalaga sa ating kultura at pagkakakilanlan. Para sa mga Overseas Filipino Workers (OFW), ang pagdiriwang nito ay nagiging espesyal na pagkakataon upang mapanatili ang koneksyon sa kanilang pinagmulan.

Ang mga OFW ay nagiging bantog sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap sa pagtatrabaho sa ibang bansa upang mapanatili ang kanilang mga pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at kalakarang dayuhan, hindi nila kailanman kinalimutan ang kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, binibigyan sila ng pagkakataon na balikan ang kanilang mga pinagmulan, isalaysay ang mga alaala mula sa kanilang tahanan, at ipamalas ang pagmamahal sa kanilang wika.

Sa maraming bansa, ang mga OFW ay nabibilang sa mga komunidad ng mga Filipino kung saan sila’y nagkakaroon ng mga pagkakataong magtipon-tipon at magpamalas ng kanilang kultura. Ang Buwan ng Wika ay isang pagkakataon na ipamalas ang kanilang mga talento sa pagsusulat, pagsayaw, at pagsasalita ng kanilang wika. Ito’y isang paraan upang mapanatili ang mga tradisyon, kahit na sila’y malayo sa bayan.

Isa sa mga pangunahing layunin ng Buwan ng Wika ay ang pagpapahalaga sa edukasyon sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng Filipino bilang wika. Ang mga OFW ay maaring maging modelo sa kanilang mga anak sa pagpapahalaga sa kanilang wika. Sa pamamagitan ng pagturo ng mga salita, kasabihan, at kwento, ang mga magulang ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng pagmamahal sa Filipino.

Sa mga bansang may iba’t ibang kultura at wika, ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ng mga OFW ay nagiging isang espesyal na pagkakataon na ipamalas ang yaman ng Filipino culture sa kanilang mga kasamahan sa trabaho at komunidad. Ito’y nagbubukas ng mga pinto para sa mas matinding ugnayan at pang-unawa sa pagitan ng mga iba’t ibang lahi.

Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika para sa mga OFW ay hindi lamang simpleng pag-alala sa kanilang mga pinagmulan, kundi isang paraan ng pagpapahalaga sa kanilang kultura at wika. Sa pamamagitan nito, sila’y nagiging tagapagdala ng pag-asa, pagkakaisa, at pagmamahal sa mga puso ng mga kapwa nila Pilipino, kahit na sila’y nasa malalayong lugar.