Sa patuloy na pag-unlad ng turismo sa Bukidnon, isang makasaysayang pagdiriwang ang naganap kamakailan. Ito ay ang pagbubukas ng “Pinaka Unang Turistang Rest Area” sa bayan ng Manolo Fortich, Bukidnon. Isang makabuluhang hakbang ito patungo sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng turismo sa rehiyon.

Ang Manolo Fortich ay isang pitak na bayan na matatagpuan sa probinsya ng Bukidnon, na kilala sa mayamang kalikasan at kultura. Ito ay tahanan ng mga magagandang tanawin, mga bukirin, at halamang bukirin. Ito rin ang kinalakhang lugar ng malaking agricultural fair sa rehiyon, ang “Kaamulan Festival,” kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao upang ipagdiwang ang kanilang mga kultura at tradisyon.

Ngunit sa kabila ng mga natatanging likas na yaman, tila hindi pa ito lubusang naisasaayos bilang isang turistang destinasyon. Upang mabigyang solusyon ang problemang ito, ipinagdiwang ang pagbubukas ng “Pinaka Unang Turistang Rest Area.”

Ang rest area ay may layuning magbigay ng komportableng lugar para sa mga biyahero, turista, at lokal na mamamayan na magpahinga at magtampisaw sa kagandahan ng kalikasan ng Manolo Fortich. Bukod dito, ito ay magiging isang punto ng pagpupulong para sa mga lokal na negosyante at iba pang stakeholders upang palakasin ang turismo at pag-unlad ng ekonomiya ng bayan.

Isa sa mga pangunahing layunin ng proyektong ito ay ang pagpapalaganap ng mga kultura at tradisyon ng mga tribong lumad sa Bukidnon. Sa pamamagitan ng pagmumulat sa mga biyahero at turista sa yaman ng kultura ng mga tribong ito, inaasahang mas mapalalakas ang pag-unawa at paggalang sa kanilang pamana at paniniwala.

Bilang bahagi ng pagsasakatuparan ng proyekto, isinagawa rin ang mga programa at aktibidad na naglalayong ipakita ang kahalagahan ng kalikasan at pangangalaga sa kapaligiran. Ito ay bahagi ng kampanya para sa ekoturismo, kung saan inaasahang makikilala ang Manolo Fortich bilang isang lugar kung saan maaaring masaksihan at masilayan ang natatanging kagandahan ng kalikasan.

Sa pamamagitan ng “Pinaka Unang Turistang Rest Area,” inaasahang mas maraming tao ang mabibigyan ng pagkakataon na masilayan ang kahanga-hangang likas na yaman ng Manolo Fortich. Ang pag-unlad ng turismo sa bayang ito ay hindi lamang magbubukas ng mga oportunidad sa mga lokal na negosyo at komunidad, ngunit magbibigay rin ito ng pagkakataon para sa mga tao na mas maintindihan at mahalin ang kanilang sariling kultura at kalikasan.

Ang Tourist Rest Area sa Manolo Fortich, Bukidnon ay isang makasaysayang hakbang patungo sa mas matagumpay na turismo at pag-unlad ng rehiyon. Ito ay isang pagpapatibay ng kahalagahan ng kultura at kalikasan, at isang paalala sa lahat na ang pangangalaga sa ating kalikasan ay bahagi ng ating tungkulin bilang mga mamamayan ng bansa.