Dahil mas umaasa ang mga Pilipino sa internet, naglunsad si Pangulong Marcos ng isang kampanya na naglalayong bigyan ang publiko – lalo na ang kabataang henerasyon – ng higit na proteksyon laban sa maling impormasyon o pekeng balita.

Sa pamamagitan ng Media and Information Literacy Campaign Project na pinangunahan ng Presidential Communications Office (PCO), sinabi ni Marcos na makikilala ng mga Pilipino ang katotohanan sa kasinungalingan.

Sa harap ng patuloy na paglaganap ng pekeng balita at disinformasyon sa online at offline na espasyo, isang mahalagang hakbang ang pagpapalaganap ng media literacy program para sa mga kabataan sa Pilipinas. Ang programang ito ay naglalayong armasan ang mga kabataan ng sapat na kaalaman at kasanayan upang matukoy at malabanan ang fake news.

Ang media literacy ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan na maging mapanuri at kritikal na mamamahayag at mamimili ng impormasyon. Sa tulong nito, sila ay magiging mas handa na makilahok sa modernong lipunan na laban sa kasinungalingan at pekeng balita.

Mga Layunin ng Programa:

 1. Pagsusuri ng News Source:

  Ituturo sa mga kabataan kung paano tukuyin ang kredibilidad ng isang news source. Ang pagkilala sa mga reputable na news organizations at pag-iwas sa mga sensationalized o bias na pahayag ay mahalaga upang maiwasan ang pagtanggap ng pekeng impormasyon.

 2. Fact-Checking at Verification:

  Ang kasanayan sa pag-verify ng impormasyon ay pangunahing tool laban sa fake news. Ang mga kabataan ay dapat matuto kung paano suriin ang mga alegasyon, hanapin ang mga primaryang pinagmulan, at alamin ang konteksto ng isang kwento.

 3. Pag-Unawa sa Media Manipulation:

  Ang programa ay magbibigay kaalaman sa mga kabataan tungkol sa iba’t ibang uri ng media manipulation tulad ng cherry-picking, photo manipulation, at iba pa. Ito’y tutulong sa kanila na makilala ang mga senyales ng manipulation sa impormasyon na kanilang natatanggap.

 4. Responsible Sharing and Online Etiquette:

  Ang mga kabataan ay ituturong maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online. Dapat silang maging mapanuri sa kanilang mga ini-share at iwasan ang pagpapalaganap ng pekeng balita. Bukod dito, itinuturo rin ang tamang online etiquette at pagkakaroon ng respeto sa iba’t ibang opinyon.

Ang pagpapalaganap ng media literacy program para sa mga kabataan sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalaganap ng kaalaman at responsableng paggamit ng impormasyon. Sa tulong ng tamang edukasyon, magkakaroon tayo ng henerasyon na handa at mapanuri sa harap ng anumang uri ng disinformasyon. Sa pagkakaisa ng iba’t ibang sektor, maipagpapatuloy natin ang pag-angat ng kamalayang media at paglaban sa fake news sa bansa.