Sa bawat paglipas ng buwan ng Agosto, ang ating bansa ay nagbibigay-pugay sa kahalagahan ng wika sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ipinagmamalaki natin ang mayaman at makulay nating kultura na sumasalamin sa paggamit ng iba’t ibang wika at diyalekto sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Sa pagtataguyod nito, nagsasagawa tayo ng mga aktibidad na naglalayong palaganapin at bigyang-halaga ang ating mga pambansang wika.

Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan para sa komunikasyon. Ito’y isang pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa ng ating kultura, tradisyon, at pinagmulan. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipahayag ang ating mga damdamin, kaalaman, at karanasan.

Hindi maaaring mawala sa kamalayan natin ang mahalagang papel ng wika sa pag-unlad ng bansa. Ito ang pundasyon ng ating edukasyon, kalakalan, at komunikasyon sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Ang pagpapahalaga natin sa ating mga pambansang wika ay isang hakbang patungo sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapalaganap ng kaalaman.

Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, tayo’y inaanyayahang maging bahagi ng iba’t ibang aktibidad na naglalayong palawigin ang ating kaalaman at pag-unawa sa mga wika at kultura ng Pilipinas. Maaaring ito’y mga paligsahan sa pagsulat ng tula, pagtugtog ng mga tradisyunal na instrumento, o pagganap ng mga sayaw at dulaan.

Sa mga paaralan, maaaring isagawa ang mga klase na nagtuturo sa mga mag-aaral ng kahalagahan ng kanilang wika sa pag-unlad ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Dito, sila’y magkakaroon ng pagkakataon na masuri ang kanilang mga kakayahan sa paggamit ng wika at makabuo ng mas mataas na antas ng kamalayan sa pagpapahalaga nito.

Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay hindi lamang basta pagpapalaganap ng mga salita. Ito’y isang hamon na mas pahalagahan at gamitin nang regular ang ating mga pambansang wika sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtutulungan nating itaguyod ang paggamit ng Filipino at iba pang wika, tayo’y nagiging bahagi ng isang kolektibong pagsusumikap na mapanatili ang kayamanan ng ating kultura para sa mga susunod na henerasyon.

Sa pagdaan ng bawat Buwan ng Wika, tayo’y inaanyayahang maglaan ng oras upang magmuni-muni at magbalik-tanaw sa kahalagahan ng wika sa ating buhay. Ang ating mga wika ay hindi lamang mga simbolo ng komunikasyon, kundi pati na rin mga yaman ng ating kultura at identidad. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pag-aaral, at pagpapahalaga sa ating mga wika, tayo’y nagiging bahagi ng pag-unlad ng ating bansa. Ito’y isang paglalakbay na patuloy nating ginugugol at inaasam para sa pagpapalaganap ng tunay na kaalaman at pagmamahal sa ating mga pambansang wika.