Sa bawat ika-12 ng Hunyo, ang Pilipinas ay nagdiriwang ng isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa kasaysayan nito – ang Araw ng Kalayaan. Ito ay isang panahon ng pag-alaala, pagdiriwang, at pagninilay-nilay sa mga sakripisyo ng ating mga bayani upang makamtan ang kalayaan mula sa mga dayuhan.

Ika-12 ng Hunyo 1898 nang ipahayag ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa Kawit, Cavite. Mula noon, bawat taon ay ipinagdiriwang natin ang araw na ito bilang isang paggunita sa ating kasarinlan.

Sa bawat pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, mahalaga na maunawaan ng bawat Pilipino ang kahalagahan nito. Ito ay hindi lamang isang araw ng mga parada at pagtitipon, bagkus isang pagkakataon upang alamin at hangaan ang mga nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan.

Ang araw na ito ay isang paalala sa atin na ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo, kundi isang responsibilidad. Ipinapaalala nito sa atin ang ating papel bilang mamamayan na pangalagaan at ipagtanggol ang ating kalayaan at soberanya. Ito rin ay isang pagkakataon upang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng bansa at magbigay-pugay sa mga taong patuloy na lumalaban para sa karapatan at katarungan.

Sa bawat taon na lumilipas, marami sa atin ay maaaring makalimot sa tunay na kahulugan ng Araw ng Kalayaan. Subalit sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan at pagbibigay-pugay sa ating mga bayani, patuloy nating maipapaalala sa isa’t isa ang halaga ng ating kalayaan.

Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga salitang binitawan ni Heneral Aguinaldo noong 1898: “Ang kalayaan ay hindi ipinagkakaloob, kundi isinasakripisyo.” Ito ay isang paalala na ang ating kalayaan ay hindi binigay ng kahit sino, bagkus ito ay kinamit sa pamamagitan ng dugo, pawis, at sakripisyo ng ating mga bayani.

Sa pamamagitan ng paggunita at pagpapahalaga sa Araw ng Kalayaan, patuloy nating ipamalas ang ating pagmamahal sa bansa at pagtitiwala sa kinabukasan ng Pilipinas. Ito ang tunay na diwa ng Araw ng Kalayaan – ang pagkakaisa, pagmamalasakit, at pag-asa para sa isang malaya at maunlad na hinaharap.