Sa gitna ng mga hamon at pagbabago sa ating lipunan, ang tema na “Piliin mo ang Pilipinas” ay isang paalala sa atin na mahalaga ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating sariling bayan. Sa panahon ngayon, kung saan ang teknolohiya at globalisasyon ay patuloy na nagbabago at nakakaapekto sa ating kultura at identidad bilang mga Pilipino, mahalaga na hindi natin kalimutan ang ating mga pinagmulan at ang halaga ng pagiging tunay na Pilipino.

Ang tema na ito ay isang paalala na sa kabila ng mga dayuhan na impluwensya sa ating lipunan, may kakayahan tayo na pumili at ipagmalaki ang kagandahan at kayamanan ng ating sariling bayan. Sa halip na piliting maging katulad ng iba, dapat nating ipagmalaki ang ating kultura, tradisyon, at wika.

Ang pagpili sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagiging mayaman sa likas na yaman o mga magagandang tanawin. Ito rin ay tungkol sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan, mga bayani, at ang mga aral na kanilang iniwan para sa atin. Dapat nating alalahanin ang mga tagumpay at sakripisyo ng ating mga ninuno upang makamtan ang kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa ngayon.

Dahil dito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa bayan at ang ating pagnanais na maging bahagi ng pagbabago at pag-unlad nito. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging patriotic sa mga espesyal na okasyon tulad ng Araw ng Kalayaan, bagkus ito ay isang pang-araw-araw na pagpapakita ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng mga simpleng gawaing makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa.

Sa pagpili sa Pilipinas, tayo ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba na mahalin at ipagmalaki ang kanilang sariling bayan. Sa bawat pagpapahalaga sa ating kultura, pagtangkilik sa mga produktong Pilipino, at pakikilahok sa mga gawaing makakatulong sa kapwa, tayo ay nagiging ehemplo ng tunay na pagiging Pilipino.

Ang temang “Piliin mo ang Pilipinas” ay hindi lamang isang pahayag, bagkus isang hamon sa atin na magkaroon ng pagmamalas sa kagandahan at kayamanan ng ating sariling bayan. Sa pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa Pilipinas, tayo ay nagiging tunay na bayani sa pagpapalaganap ng pagiging makabayan at pagkakaisa.