Ang National Heritage Month sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo. Ito ay isang pagdiriwang ng kultura, kasaysayan, at mga pamana ng mga Pilipino. Ang layunin ng pagdiriwang na ito ay upang magbigay ng pagpapahalaga at pagkilala sa mga pamana ng mga Pilipino sa kultura, kasaysayan, at sining.

Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at kasaysayan na nagpapakita ng iba’t ibang impluwensiya mula sa mga sinaunang kabihasnan, mga dayuhan, at mga pananakop. Ang mga pangunahing katangian ng kulturang Pilipino ay ang pagkakaroon ng mahigpit na ugnayan sa pamilya at pagpapahalaga sa mga nakatatandang kasapi ng pamilya at lipunan.

Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay mayroong mahigit na 100 mga wika at dialekto na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga kultura sa buong bansa. Ang mga pista at tradisyon ng mga lokal na pamayanan ay nagpapakita rin ng pagkakaiba-iba ng kultura sa Pilipinas.

Sa National Heritage Month, ipinapakita at ipinagdiriwang ang iba’t ibang aspeto ng kultura ng mga Pilipino. Nagkakaroon ng mga pagsasanay sa sining, pagluluto ng mga pagkain, mga sayaw at musika, at iba pang mga tradisyonal na gawain. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipagmalaki ang mga natatanging produkto at gawang Pilipino tulad ng mga handcrafted na produkto, mga kagamitan sa bahay, at mga alahas.

Bukod sa pagdiriwang ng kultura, ito rin ay isang pagkakataon upang bigyang-pansin ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas at pagkilala sa mga bayani at lider na nagtayo ng bansa. Ang mga kilalang tao tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, at Emilio Aguinaldo ay mga mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at itinuturing na bayani ng bansa.

Sa pangkalahatan, ang National Heritage Month ay isang pagkakataon upang ipakita at ipagmalaki ang kultura, kasaysayan, at mga pamana ng mga Pilipino. Ito ay isang pagkakataon upang palakasin ang pagkakaisa ng mga Pilipino at magbigay ng pagpapahalaga sa mga mahahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng bansa.