Ang mga Balik-Islam sa Pilipinas ay mga Pilipinong nagbabalik sa paniniwala sa Islam matapos nilang sumubok ng iba’t ibang relihiyon. Ito ay nagsimula noong 1970s sa kabila ng mga pangamba at takot sa paglitaw ng mga grupong Muslim sa bansa.

Sa panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol, naging malawak ang pagpapalaganap ng Katolisismo sa buong bansa. Sa panahon ng mga Amerikano, ang relihiyong Protestante ang naging dominanteng relihiyon sa bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang Islam sa Mindanao at sa iba pang mga bahagi ng bansa kung saan nagtutulungan ang mga Muslim at mga Kristiyano.

Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang pananaw ng maraming Pilipino tungkol sa Islam. Maraming tao ang nagsimulang magtanong kung ano ang tunay na kahulugan ng Islam at kung bakit ito ang relihiyon ng maraming tao sa Mindanao.

Ang unang grupo ng mga Balik-Islam ay binubuo ng mga taong nabago ang kanilang pananaw sa relihiyon dahil sa pag-aaral at pagsusuri ng Qur’an at ng mga hadith. Sa panahon na ito, naging mas aktibo ang mga grupong Muslim sa pagpapakalat ng Islam at sa pagbibigay ng mga leksyon tungkol sa Islam sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sa mga sumunod na taon, dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagbabalik sa Islam. Sila ay nagbabalik sa Islam dahil sa kanilang mga pangangailangan sa kanilang kaluluwa at sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng mas maayos at mas makabuluhang buhay.

Maraming mga Balik-Islam ay nakaranas ng pagtanggap sa mga Muslim communities sa bansa, at nagiging bahagi sila ng mga ito. Ngunit hindi rin naging madali ang kanilang pagtanggap sa lipunan dahil sa mga pagkakaroon ng pagkakamali at maling pang-unawa sa Islam.

Ngayon, marami nang mga Balik-Islam na nakapagpakalat ng Islam sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sila ay nagbibigay ng mga leksyon sa Qur’an, mga hadith, at iba pang mga pangangailangan sa relihiyon ng mga taong interesado sa Islam.

Sa kabila ng mga hamon at mga panganib sa pagbabalik sa Islam, nanatiling matatag ang mga Balik-Islam sa kanilang paniniwala sa relihiyon. Nagbibigay sila ng inspirasyon sa kanilang mga kapwa Pilipino na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at magpakita ng paggalang sa iba.