Ang pag-iwas sa heat stroke ay isang mahalagang hakbang para sa kalusugan ng bawat isa, lalo na sa mga kababaihang Muslim na maaaring mas maging vulnerable sa mga kondisyon ng init dulot ng kanilang mga pananamit at mga kaugalian. Narito ang ilang mga praktikal na tips na maaaring sundan upang maiwasan ang heat stroke:

  1. Magsuot ng mga damit na gawa sa light at breathable na tela tulad ng cotton. Ito ay makakatulong sa pagpapalabas ng pawis at pagsipsip ng hangin, na nagbibigay ng komporta sa katawan sa panahon ng init.
  2. Iwasan ang paglabas ng bahay sa mga oras na sobrang init ng araw, tulad ng tanghali hanggang hapon. Kung kinakailangan lumabas, magsuot ng sombrero o panlaban sa araw tulad ng malaking payong upang protektahan ang ulo at mukha mula sa araw.
  3. Siguraduhing laging mayroong malamig na tubig na maaaring inumin upang mapanatili ang tamang hydration ng katawan. Maiiwasan nito ang dehydration na maaaring magdulot ng heat stroke.
  4. Sa pagpaplano ng mga gawain sa labas ng bahay, tiyaking may sapat na oras para sa pahinga at pagpapalamig. Mahalaga ang pagbibigay ng panahon para sa katawan na makapag-relax sa gitna ng init ng panahon.
  5. Kapag kailangang lumabas at mag-engage sa outdoor activities, magdala ng malaking scarf o shawl na maaaring gamitin upang protektahan ang balat mula sa direktang sikat ng araw. Ang pagtakip sa balat ay magbibigay ng proteksyon laban sa sunburn at pag-overheat ng balat.
  6. Sa panahon ng init, iwasan ang sobrang pag-eexercise o paggawa ng mga pisikal na gawain na maaaring magdulot ng pagod at overexertion. Mahalaga ang tamang pagtutok sa kalusugan at pag-iingat ng katawan laban sa mga kondisyon ng init.

Sa pamamagitan ng kaalaman at pagiging maingat, maaaring maiwasan ng mga kababaihang Muslim ang heat stroke at mapanatili ang kanilang kalusugan sa tindi ng init ng panahon.