Ang Manila Post Office na isang simbolo ng kasaysayan ng lungsod, ay sinalanta ng isang malubhang sunog ngayong araw. Matatagpuan sa puso ng makulay na kapital ng Pilipinas, ang post office ay naging isang mahalagang institusyon mula sa pagtatayo nito noong 1926. Ang sunog na ito ay nagmarka ng isang malungkot na yugto sa kanyang mahabang kasaysayan. 

Ang Manila Post Office ay isang halimbawa ng magandang arkitektura na nagpapakita ng kahalagahan ng mga Pilipino sa komunikasyon at serbisyo postal. Ito ay itinayo noong unang panahon ng pananakop ng mga Amerikano at nananatiling isang sentro ng mga aktibidad postal sa bansa. Ito ay patunay ng ating kasaysayan sa larangan ng komunikasyon.

Ang sunog na nangyari sa Manila Post Office ay isang malungkot na pangyayari para sa mga mamamayan ng Maynila at ng buong bansa. Ito ay nagdulot ng malaking pinsala hindi lamang sa gusali kundi pati na rin sa kultura at kasaysayan ng ating bansa. Ang pagkawasak na ito ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal din, dahil nagdadala ito ng mga alaala at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa larangan ng komunikasyon at serbisyo postal.

Noong una, sentro ng aktibidad ang post office, ngunit ngayon, ang marangyang harapan nito ay nagdusa sa apoy. Sa kabila ng pinsalang naganap, nagkaisa ang mga Pilipino sa kanilang determinasyon na ibalik ang makasaysayang tatak na ito sa dati nitong karangyaan. Maraming nag-aalok ng suporta upang muling maipatayo ang post office. Ang mga arkitekto, inhinyero, at mga eksperto sa restoration ay nag-volunteer ng kanilang kaalaman, nagtrabaho nang walang humpay upang muling likhain ang mga magagandang detalye sa arkitektura na dating nagpapaganda sa gusali.

Sa huli, ang sunog sa Manila Post Office ay isang malungkot na bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Gayunpaman, sa kabila ng trahedya na ito, patuloy tayong magkakaisa bilang isang bansa na nagmamahal sa ating kultura, kasaysayan, at mga simbolo na nagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan. Ang gusaling ito ay patuloy na magbibigay-inspirasyon at patunay sa ating kakayahan na magbangon mula sa anumang pagsubok na ating hinaharap.