Sa bawat taon, milyon-milyong mga Muslim sa buong mundo ay nakikiisa sa banal na buwan ng Ramadan. Ito ay isang panahon ng pagdarasal, pag-aayuno, at pag-aalay ng sarili sa mga nangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga halaga ng kapayapaan, kabutihan, at kahinahunan na itinuturo ng Ramadan, mayroong mga katanungan tungkol sa kung bakit hindi pinapayagan ang karahasan sa panahon ng Ramadan.

Ang Ramadan ay isang panahon ng kapayapaan at pagmamahal sa kapwa-tao. Ito ay panahon ng pagkakaisa at pagbibigayan, hindi panahon ng karahasan at kaguluhan. Sa katunayan, ang Ramadan ay isang panahon ng pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Ito ay panahon ng pagpapakumbaba at pagtitiis, at panahon ng pagpapakita ng kabutihan at kabutihang-loob.

Ang hindi pagpayag ng karahasan sa panahon ng Ramadan ay nagmula sa mga halaga at prinsipyong itinuturo ng Islam. Ayon sa Islam, ang bawat Muslim ay may pananagutan na magpakita ng pagmamahal sa kapwa-tao at magpakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi dapat gamitin ang banal na buwan ng Ramadan bilang isang okasyon para sa karahasan, dahil ito ay hindi makakatulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kabutihan.

Ang pagpipigil sa karahasan sa panahon ng Ramadan ay isa sa mga paraan kung paano maipapakita ng mga Muslim ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Sa halip na gamitin ang Ramadan bilang isang okasyon para sa karahasan, dapat gamitin ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang kabutihan, kabutihang-loob, at pagmamahal sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga halaga at prinsipyo ng Islam, maaari nating mas mapalawak ang ating pang-unawa sa kapayapaan at pagmamahal sa kapwa-tao sa panahon ng Ramadan at sa buong taon.