Sa bawat taon, milyon-milyong mga Muslim sa buong mundo ay nakikiisa sa banal na buwan ng Ramadan. Ito ay isang panahon ng pananampalataya, pagdarasal, pag-aayuno, at pagbibigay sa mga nangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga halaga ng kapayapaan, kabutihan, at kahinahunan na itinuturo ng Ramadan, mayroong mga teroristang nagpapakalat ng mga mapanlinlang na katuruan tungkol sa pagpatay at pagpapasabog bilang isang uri ng jihad.

Ang mga teroristang ito ay nagsasabing ang kanilang mga karahasan ay may kaugnayan sa kanilang paniniwala sa Islam, ngunit ito ay hindi totoo. Ang Islam ay isang relihiyon ng kapayapaan at pagmamahal sa kapwa, hindi karahasan at terorismo. Sa katunayan, ang Ramadan ay isang panahon ng pagkakaisa, pagpapakumbaba, at pagkakaloob. Ito ay panahon ng pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao, hindi panahon ng pagpapakalat ng takot at karahasan.

Ang mga teroristang nagpapakalat ng katuruan ng pagpatay at pagpapasabog ay nag-iisa at hindi kumakatawan sa tunay na kahulugan ng Islam. Ang kanilang mga gawa ay hindi lamang nagdudulot ng panganib at panganib sa buhay ng iba, kundi nagdudulot din ng maling pagtingin at pang-unawa sa Islam at sa mga Muslim sa buong mundo.

Sa halip na sundin ang mga mapanlinlang na katuruan ng mga terorista, dapat nating ibigay ang ating pansin sa tunay na kahulugan ng Ramadan. Ito ay panahon ng pagpapakumbaba at pagtitiis, panahon ng pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao, at panahon ng pagkakaisa at pagbibigayan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Ramadan, maaari nating labanan ang mga mapanlinlang na katuruan ng mga terorista at magtatag ng isang mapayapa na mundo.