Iniulat ng Philippine News Agency na ang pasasalamat ni Senator Sonny Angara sa pagsasabatas ng tatlong bagong batas na magpapaunlad sa mga kabataang Pilipino bilang mga magiging lider at produktibong miyembro ng lipunan.

Sa pamamagitan ng Republic Act (RA) 11913 o ang National Youth Day Act, RA 11915 o ang National Music Competitions for Young Artists, at RA 11910 o ang Summer Youth Camp Act kamakailan na naging batas, sinabi niya na maaari nang magpatupad ang gobyerno ng mas maraming programa para sa kabataan at mabigyan sila ng atensyon na nararapat sa kanila.

“Ang pamumuhunan sa ating kabataan ay kritikal sa pangkalahatang pag-unlad ng ating bansa. Ang kabiguan naman na gawin ito ay hahantong sa mas maraming problema na pagpapawalang-bisa sa anumang mga natamo na natin,” sabi ni Angara sa isang pahayag.

Ano nga ba ang nilalaman at nilalayon ng mga batas na ito?

Idineklara ng RA 11913 ang Agosto 12 ng bawat taon bilang National Youth Day, kasabay ng International Youth Day na idineklara ng United Nations, kung saan ang National Youth Commission (NYC), Department of Education, Commission on Higher Education, at ang Technical Education at Skills Development Authority ay hinihimok na talakayin ang mga career path, Sustainable Development Goals, ang pangangalaga sa kapaligiran, pagkakapantay-pantay ng kasarian, at kalusugan ng isip.

Bagama’t ang mga tanggapan ng pamahalaan na ito ay hinihikayat na bumuo ng mga aktibidad tulad ng pagsasanay sa pamumuno, pagbibigay-kapangyarihan sa mga kabataan, mga workshop, basic mass integration, at community immersion, hinihikayat din ang mga provincial at local youth development office na maghanda ng mga taunang programa at aktibidad na nagbibigay ng holistic na pag-unlad at pagpapayaman ng mga kabataan sa kani-kanilang komunidad.

Sa kabilang banda, itinalaga ng RA 11915 ang National Music Competitions for Young Artists (NAMCYA) bilang Philippine National Youth Development Program for Music na nagsisilbing daan sa pagtuklas ng mga natatanging talento sa musika sa bansa; pag-unlad ng mga musikero; ang pangangalaga, pagpapaunlad, at pagtataguyod ng musika ng Pilipinas bilang isang anyo ng sining; at ang pagsasagawa ng isang patuloy na programa ng pananaliksik, dokumentasyon, at paglalathala ng musika sa Pilipinas para sa pagpapalaganap sa mga paaralan at sa pangkalahatang publiko.

Ang pag-institutionalize ng taunang programa ng Summer Youth Camps, ang RA 11910 ay inaasahang magtanim ng isang pakiramdam ng panlipunang responsibilidad, pagkamakabayan, paglilingkod sa iba, at pamumuno sa mga kabataan na nag-atas sa Sangguniang Kabataan na magplano, magpatupad, mag monitor, at magsuri ng mga kampo ng kabataan sa kanilang mga lugar.

Inatasan din silang bumuo ng mga modyul sa mga kursong may kinalaman sa mga isyu at kasalukuyang kaganapan na nakakaapekto sa kabataan; komunikasyon at pagbuo ng pangkat, pamamahala ng salungatan, inklusibong kapaligiran, pamumuno, at mga pamamaraan ng parlyamentaryo; pagsulat, pananaliksik, pag-edit, paglalarawan, at publikasyon; pagsasalita sa publiko; sports at fitness; mental wellness kabilang ang pagbubuntis ng kabataan; pag-unlad ng mga digital na kasanayan; pagsasanay sa entrepreneurship at livelihood skills; at kamalayan sa kultura sa tulong ng NYC, mga kinatawan ng mga lokal na institusyong pang-edukasyon, at ng Local Youth Development Office.