Sa bawat pagsapit ng buwan ng Ramadan, isang mahalagang bahagi ng araw ang tinutuon ng mga Muslim sa buong mundo sa isang tradisyunal na okasyon na tinatawag na Iftar. Ngunit ano nga ba ang Iftar, at bakit ito ay isang kritikal na bahagi ng Ramadan?

Ang Iftar ay isang salita sa wikang Arabik na naglalarawan sa pagkain ng mga Muslim upang pumutol ng kanilang pag-aayuno tuwing paglubog ng araw. Ito ay isinasagawa tuwing gabi, matapos ang kanilang pagtupad sa Sawm o pag-aayuno mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw. Ito ay isang panahon ng pagtitipon-tipon, panalangin, at pagbabahagi ng pagkain sa pamilya at mga kaibigan.

Ang Iftar ay isang mahalagang bahagi ng Ramadan hindi lamang dahil ito ang oras kung kailan maaaring kumain ang mga Muslim pagkatapos ng buong araw ng pag-aayuno, kundi pati na rin dahil ito ay nagpapalakas ng kanilang mga relasyon sa kanilang komunidad at pagtitiwala sa isa’t isa.

Sa maraming lugar sa mundo, ang Iftar ay isang pagtitipon-tipon sa mga mosque kung saan ang mga tao ay nagdudulot ng mga handa para sa kanilang kapwa Muslim. Ito ay isang pagkakataon upang ang mga Muslim ay magsama-sama, magdasal, at kumain nang sama-sama bilang isang komunidad.

Bukod sa aspetong panlipunan at relihiyoso ng Iftar, mayroon ding mga benepisyo sa kalusugan sa pag-iisip na nauugnay sa pagkain pagkatapos ng pag-aayuno. Ang tamang pagkain at pag-inom ng tubig sa panahon ng Iftar ay maaaring magdulot ng kasiyahan at ginhawa matapos ang mahabang oras ng pag-aayuno.

Samakatuwid, ang Iftar ay hindi lamang isang simpleng pagkain pagkatapos ng pag-aayuno; ito ay isang pagdiriwang ng pananampalataya, pagtutulungan, at pagpapakumbaba. Ito ay isang pagkakataon upang magpasalamat para sa mga biyayang dala ng Ramadan at magpatibay ng mga relasyon sa loob ng komunidad ng mga Muslim.