Nagsisilbing tahanan ng iba’t ibang kultura at pamayanan, patuloy na naglalakbay ang mga pangarap at mga pagsisikap ng mga Maranao Muslim sa pagsisilbi sa komunidad sa Greenhills. Ang kanilang ugnayan sa pangkabuhayan ay nagpapakita ng determinasyon at pagkakaisa upang magtagumpay sa mga larangan ng negosyo at serbisyo.

Sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, nagtataglay ang mga Maranao Muslim ng maalam at malikhain na mga pagnenegosyo. Isa sa mga natatanging katangian nila ay ang kanilang kasanayan sa paggawa ng tradisyunal na mga produktong sining at mga alahas. Sa Greenhills, kilala sila sa kanilang mga tatak ng mga yaman at kahanga-hangang craftsmanship.

Makikita ang kanilang mga tindahan at mga bazaar sa mga pampublikong lugar sa Greenhills, kung saan nag-aalok sila ng mga produktong Maranao tulad ng mga inaul (traditional woven fabric), mga kalasag, mga kasuotang panlalaki at pambabae, mga laruan, at iba pang mga handcrafted na mga bagay. Ang kanilang mga produkto ay hindi lamang mga kahanga-hangang likhang-sining, kundi nagpapahiwatig din ng kanilang malalim na kultura at tradisyon.

Bukod sa sektor ng mga produktong sining, marami rin sa mga Maranao Muslim ang aktibo sa mga sektor ng serbisyo tulad ng kainan at mga restaurant. Sa Greenhills, maaaring matagpuan ang mga karinderya at mga restawran na nag-aalok ng mga pagkaing Muslim tulad ng biryani, satay, at iba pang mga lutuing Muslim. Ito ay isang daan upang ibahagi nila ang kanilang natatanging kultura at pagkaing masasarap.

Bilang bahagi ng Greenhills community, nakita ang pagpapahalaga at suporta sa mga negosyong ito mula sa mga lokal na mamimili. Ang pagtangkilik sa mga produktong handcrafted ng mga Maranao Muslim at ang kanilang mga pagkaing Muslim ay nagbibigay ng hindi lamang pangkabuhayang suporta, kundi pati na rin pagtatangkilik sa kanilang tradisyon at kasaysayan.

Sa kabuuan, ang mga Maranao Muslim sa Greenhills ay nagbibigay ng natatanging ambag sa pangkabuhayan at kulay ng komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang mga produktong sining at mga serbisyo, sila ay nagtataguyod ng pagkakaisa at pag-unlad ng kanilang mga kasapi, habang pinapakita ang kanilang kultura at pagiging bahagi ng malawakang Greenhills community.