Sa buhay natin, may mga guro na hindi lamang nagtuturo, kundi nagmamahal at nagbibigay inspirasyon sa atin. Isa sa mga taong ito para sa akin ay si Ustadh Ahmad, ang aking mahal na Islamic teacher.

Naging bahagi si Ustadh Ahmad ng aking buhay mula pa noong ako’y bata pa. Ang kanyang pagiging maalaga, pag-unawa, at dedikasyon sa pagtuturo ng Islam ay nagbukas sa akin ng mga pintuan ng kaalaman at pananampalataya.

Si Ustadh Ahmad ay hindi lamang nagtuturo ng mga konsepto at prinsipyo ng Islam, kundi pinapakita rin niya ang kahalagahan ng masusing pag-unawa at pagnanais na maging mas mabuting Muslim. Tinutulungan niya kaming makilala ang sarili namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya.

Sa kanyang inspirasyon at suporta, natutunan kong mahalin ang pag-aaral. Pinapahalagahan niya ang edukasyon sa Islam at nagtuturo ng mga prinsipyong nagpapalaganap ng kasalukuyang kaalaman.

Bagamat may pagkakaiba kami ng henerasyon, nauunawaan ni Ustadh Ahmad ang mga isyu at hamon na kinakaharap ng mga kabataan. Naging mapanuri siya sa kanyang mga payo at laging handang makinig sa aming mga tanong at alalahanin.

Siya ay isang halimbawa ng matino at marerespetong pag-uugali. Dahil dito, natutunan naming kopyahin ang kanyang mga halimbawa at maging mabubuting mamamayan.

Sa mga oras ng kaguluhan at hindi pagkakasunduan, itinuturo ni Ustadh Ahmad ang kahalagahan ng pagtutulungan at kapayapaan sa pamamagitan ng mga aral ng Islam. 

Nais kong pasalamatan si Ustadh Ahmad para sa lahat ng kanyang mga sakripisyo at pagtuturo. Ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa aming mga estudyante ay hindi kayang suklian ng anumang halaga. Ang mga aral na natutunan ko sa kanya ay hindi lamang nagbukas ng aking isipan patungo sa mas malalim na kaalaman, kundi nagbigay din sa akin ng patnubay tungo sa isang mas makabuluhang buhay bilang isang Muslim.

Kaya naman, Ustadh Ahmad, ang aking taos-pusong pasasalamat ay hindi sapat upang ibigay ang halaga sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal, pang-unawa, at inspirasyon na ibinahagi mo sa amin. Ang inyong pangaral ay hindi lamang nagbago ng aming buhay, kundi nagdala rin ng liwanag sa aming landas tungo sa paglago bilang mga kabataang Muslim. Mabuhay ka, Ustadh Ahmad!