Sa layunin na palakasin ang sektor ng agrikultura sa rehiyon, isinusulong ng Office of the Presidential Assistant for Mindanao Eastern (OPAMINE) at Department of Agriculture (DA) ang masusing pagtataguyod ng mga programa at proyekto upang mapalakas ang agrikultural na sektor sa Eastern Mindanao. 

Ang OPAMINE at DA ay naglaan ng oras at pondo upang masusing suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng agrikultura sa Eastern Mindanao. Sa pamamagitan ng mga konsultasyon sa mga magsasaka, pag-aaral sa kalidad ng lupa, at iba’t ibang aspeto ng produksyon, itinutok ang kanilang pansin sa mga pangunahing aspeto na nangangailangan ng atensyon.

Isa sa mga pangunahing hakbangin ng OPAMINE at DA ay ang pagpapalakas ng irrigation system sa buong rehiyon. Ang tamang pamamahagi ng tubig ay isang pangunahing yugto sa mas mabungang produksyon ng agrikultura. Sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagtatayo ng mga bagong irrigation facilities, layunin na mapanatili ang sapat na suplay ng tubig sa mga sakahan.

Upang mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka, naglalatag ang OPAMINE at DA ng mga programa para sa modernisasyon ng pagsasaka. Kabilang dito ang pag-aalok ng modernong kagamitan at teknolohiya para mapabuti ang kalidad at dami ng ani. 

Bilang tugon sa pangangailangan ng mas malusog pamumuhay at pangangalaga sa kalikasan, ipinaglalaban ng OPAMINE at DA ang pagsusulong ng organikong pagsasaka. Ang mga programa na ito ay naglalaman ng mga seminar, pagsasanay, at suporta para sa mga magsasakang nais lumahok sa organikong pagsasaka.

Ang OPAMINE at DA ay nagbibigay diin sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng agribusiness support. Ito ay kinabibilangan ng mga programa para sa value-adding, pamamahagi ng produkto, at iba’t ibang mga hakbang para maitaas ang kita ng mga magsasaka at lokal na komunidad.

Nakatuon ang OPAMINE at DA sa pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa mga magsasaka. Ang mga ito ay naglalaman ng mga modernong pamamaraan sa pagsasaka, financial literacy, at iba’t ibang mga aspeto ng agrikultura upang mapabuti ang kanilang kaalaman at kakayahan.

Ang OPAMINE at DA ay nagtutulungan upang higit na palakasin ang agrikultura sa Eastern Mindanao. Ang kanilang mga programa ay naglalayong hindi lamang mapabuti ang produksyon ng agrikultura kundi pati na rin ang kabuhayan ng mga magsasaka at lokal na komunidad. Sa pagtutulungan at maayos na implementasyon ng kanilang mga plano, inaasahan na ang Eastern Mindanao ay magiging isang modelo para sa maunlad at maunlad na agrikultura sa buong bansa.