Sa nakalipas na mga linggo, ang MSU Marawi, na dati nang naging lunsaran ng trahedya noong Marawi Siege, ay muling nagiging tanaw ng pangangailangan at pagbangon. Ang naganap na pagsabog sa Dimaporo MSU ay hindi lamang nagdadala ng lungkot kundi nagbibigay-daan din sa mga Muslim na magmuni-muni hinggil sa kahalagahan ng kapayapaan at hindi kapani-paniwala, sa ngalan ng Islam, ang ganitong uri ng karahasan.

Pagtutok sa Agham at Pananampalataya

Sa Islam, itinuturo ang kahalagahan ng kapayapaan at pag-unlad ng lipunan. Ang pagsasagawa ng karahasan, lalo na ang pagsabog na nagiging dahilan ng sakit at pagdurusa, ay malinaw na hindi naaayon sa mga aral ng Islam. Ang Quran, ang banal na aklat ng mga Muslim, ay puno ng mga aral na naglalayong itaguyod ang kapayapaan, katarungan, at pagtutulungan.

Ang Quran (5:32) ay nagsasaad, “Kung sinuman ang pumatay ng isang tao nang walang dahilan o nagtanim ng kaguluhan sa lupa, parang siya’y pumatay sa buong sangkatauhan; at kung sinuman ang nagligtas ng isang tao, parang siya’y nagligtas sa lahat ng tao.” Ito’y isang malinaw na paalala na ang pagpapatupad ng karahasan ay hindi naaayon sa aral ng Islam.

Pag-asa sa Kabila ng Pagdurusa

Sa kabila ng sakit at pagdurusa na dala ng pagsabog, isang bagay na naglalarawan ng diwa ng Islam ay ang pag-asa at pagkakaisa ng komunidad. Ang mga Muslim ay tinuturuan na magsikap para sa kapayapaan at pag-unlad, at hindi sa pagpapatupad ng kaguluhan.

Makikita sa pagkilos ng mga Muslim na mas pinipili nilang magkaisa at magtaguyod ng pag-asa kaysa sa pagtakwil sa kanilang kapwa. Ang pagbibigayan ng tulong, moral o materyal, ay isang ehemplo ng kung paano dapat gamitin ang pananampalataya sa panahon ng pagsubok.

Pagiging Tagapagdala ng Mabuting Balita

Sa kabila ng kahalagahan ng kahinahunan at pagmumuni-muni, mahalaga ring maging tagapagdala ng mabuting balita. Ang mga Muslim ay may papel na magbigay-liwanag at magtaglay ng mensahe ng pag-asa, hindi lamang sa kanilang komunidad kundi pati na rin sa iba’t ibang sektor ng lipunan.

Sa oras ng pangangailangan, ang pagtataguyod ng kapayapaan, pagmumuni-muni sa mga aral ng Islam, at pagtulong sa pagbangon ng komunidad ay mga haligi na nagbibigay-tibay sa pagiging Muslim. Ang pag-unawa sa tunay na diwa ng Islam ay isang landas tungo sa kapayapaan, pagkakaunawaan, at pagmamahalan sa kabila ng pagsubok.