Sa kasaysayan ng Marawi, isang kahanga-hangang bahagi ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa gitna ng kahirapan at trahedya. Isa sa mga pangunahing pagkilos na nagpapakita nito ay ang pagtutulungan ng mga Muslim at non-Muslim na mamamayan noong pagsabog sa Dimaporo Gym sa MSU Marawi.

Noong mangyari ang trahedya, hindi nagtagal ay naglipana ang mga indibidwal mula sa iba’t ibang pananampalataya upang magbigay-tulong at kalinga. Ang mga Muslim na taga-Marawi ay nagbuklod kasama ang kanilang kapwa non-Muslim na kababayan, nagtutulungan sa pagdadala ng emergency medical aid at pagdadala ng pagkain at damit sa mga naapektuhan ng pagsabog.

Sa Amai Pakpak Hospital, mga doktor, nars, at iba pang healthcare professionals mula sa iba’t ibang relihiyon ay nagkakaisa upang magbigay-serbisyong medikal sa mga nasugatan. Hindi naging hadlang ang relihiyon sa kanilang layunin na magtaguyod ng kaligtasan at kalusugan ng mga biktima.

Ang mga Muslim at non-Muslim volunteers mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan ay nagbuo ng mga relief operations at outreach programs, nagpapakita na ang pagtutulungan ay hindi namamaliit ng anuman. Ang kanilang sama-samang pagsisikap ay nagbigay diin sa katotohanang ang pagtulong sa panahon ng pangangailangan ay isang bagay na dapat ay naglalagak sa kabuuan ng komunidad.

Sa gitna ng paminsang pangamba at pag-aalala, mas lumakas ang pagkakaisa sa Marawi. Hindi lamang ito nagbigay-hilakbot sa damdamin ng pagmamahal sa bayan kundi nagdulot din ng pag-asa para sa kinabukasan. Ang pagtutulungan ng mga Muslim at non-Muslim ay nagbukas ng mga pinto ng pang-unawa at pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba.

Sa paglipas ng panahon, ang pagtutulungan na ipinamalas ng mga Mamamayang Marawi sa gitna ng trahedya na ito ay nagsilbing inspirasyon sa iba pang mga komunidad sa buong bansa. Ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa ay nagbigay-daan sa pag-usbong ng bagong pag-asa at pag-asa sa kabila ng pinakamalulupit na pagsubok.

Sa pangkalahatan, ang pagsabog sa Dimaporo Gym ay nagbigay-daan para sa pagbuo ng mga masusing relasyon at pagtutulungan ng mga Filipino mula sa iba’t ibang pananampalataya. Sa bawat pagkilos ng pagmamahalan at pagtulong, ipinakita ng Marawi na sa kabila ng anuman, maaaring maging mas matibay at masigla ang bayan kung nagkakaisa ang bawat isa.