Sa pagdating ng Buwan ng Kababaihan, mayroon tayong pagkakataon na bigyang-pugay at kilalanin ang mga kababaihan sa kanilang mga tagumpay, sakripisyo, at kontribusyon sa lipunan. Sa bawat araw ng buwan ng Marso, tayo ay humahakbang palapit sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga kwento, hangarin, at laban ng mga kababaihan sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Ang buwan ng Marso ay hindi lamang pagdiriwang ng mga tagumpay ng mga kababaihan, kundi isang panahon din ng pagtutok at pag-alala sa mga hamon at pagsubok na kanilang hinaharap. Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kanilang mga pangarap, mga saloobin, at mga adhikain, nagbibigay tayo ng espasyo para sa kanilang mga tinig at karanasan na magkaroon ng tamang pagkilala at pagpapahalaga.

Sa Intramuros, isang espesyal na pagdiriwang ang inihahanda upang bigyang-pugay ang kababaihan at ang kanilang mahalagang papel sa kasaysayan at kultura ng ating bayan. Sa pagkakaloob ng libreng entrance sa Intramuros sa ika-8 ng Marso para sa lahat ng kababaihan, hindi lamang natin binibigyang-halaga ang kanilang pagiging bahagi ng ating lipunan, kundi ipinapakita rin natin ang ating suporta at pagkilala sa kanilang mga ambag at tagumpay.

Ngunit higit pa sa isang araw ng pagdiriwang, dapat nating patuloy na bigyang-pansin ang mga isyu at hamon na hinaharap ng mga kababaihan sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa paglaban para sa pantay na karapatan hanggang sa pagtataguyod ng kalusugan at edukasyon, mahalaga ang pagkakaisa at pakikibaka upang matugunan ang mga pangangailangan at hangarin ng mga kababaihan.

Sa bawat pagdiriwang at pagkilala sa Buwan ng Kababaihan, tayo ay nagtutulungan upang bumuo ng isang lipunan kung saan ang lahat ay pantay-pantay at pinapahalagahan ang bawat isa. Sa pamamagitan ng pagtanggap, pagrespeto, at pagtutulungan, patuloy nating pinapalakas ang kapangyarihan at kakayahan ng bawat kababaihan na maging tagapagtatag ng pagbabago at tagapagtaguyod ng katarungan at kabutihan sa ating mundo.