Tuwing buwan ng Oktubre, ang Pilipinas ay nagiging saksi sa makulay at makabuluhan na pagdiriwang ng Buwan ng mga Katutubong Mamamayan. Ipinagdiriwang ito upang bigyang-pugay at kilalanin ang mga kultura, tradisyon, at mga kontribusyon ng mga indigenous peoples (IP) sa paghubog ng kasaysayan at kultura ng bansa. Subalit, sa kabila ng masalimuot na kasaysayan ng mga IP, mayroon ding mga kakaibang trivia at makabuluhang kasaysayan na may kaugnayan sa kanilang buwanang pagdiriwang.

Noong 1995, ipinahayag ang Oktubre bilang Buwan ng mga Katutubong Mamamayan ng pamahalaang Pilipino. Ang layunin nito ay hindi lamang ang pagpapakita ng paggalang at pag-aalala sa mga katutubong kultura at karapatan, kundi pati na rin ang pag-aalok ng mga pagkakataon para sa mas malalim na pang-unawa ukol sa mga katutubong komunidad sa buong bansa.

Kasama sa mga aktibidad sa buwan na ito ang mga pagtatanghal ng tradisyonal na sayaw, musika, at iba’t ibang sining na nagpapakita ng yaman ng kulturang katutubo. Isang trivia: Ang Pilipinas ay mayroong higit sa 100 mga katutubong wika at higit sa 170 katutubong grupo, na nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang diversidad.

Higit sa lahat, ang Buwan ng mga Katutubong Mamamayan ay isang pagkakataon para sa mga Pilipino na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa mga katutubong kapatid natin. Ito ay panahon na mahikayat ang mga tao na suriin ang mga isyu ng karapatan at kabuhayan ng mga katutubong komunidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pag-unawa, maaari nating palakasin ang pagkakaisa at respeto para sa mga katutubong mamamayan, na may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kultura at pagpapabuti ng kalagayan ng bansa.