Minsan, tayo’y napapatanong kung bakit pa natin gagawin ngayon ang isang bagay kung maaari naman itong gawin bukas. Ang kasabihang “Ngayon o Bukas” ay nagbibigay-diin sa pagkakaroon ng pagpipilian na gawin ang isang gawain ngayon o sa mga darating na araw. Subalit, bakit nga ba natin kailangang maging maingat sa pag-aksaya ng oras at mas mainam nga bang gawin agad ang isang bagay?

Ang pagpapabaya sa paggawa ng isang gawain ngayon at pagsasabi ng “maaari naman itong gawin bukas” ay maaring magdulot ng mga negatibong epekto sa ating buhay. Una, ang bukas ay hindi tiyak. Maraming bagay ang maaaring mangyari na maaaring maka-apekto sa ating plano. Ang pagkakaroon ng kahandaan sa ngayon ay nagbibigay ng tiyakad sa ating mga layunin.

Isa pang aspeto na dapat nating isaalang-alang ay ang pag-unlad ng personal at propesyonal na buhay. Ang mga bagay na ating isinusubo ngayon ay maaaring magbunga ng mas mataas na tagumpay sa hinaharap. Ang mas maagang pagkilos ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at nagpapalawak ng ating kakayahan. Sa pagsusulputan ng mga hamon sa buhay, ang pagiging handa sa pag-aksyon ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay.

Isang pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang pagkilos sa kasalukuyan ay ang pagpapalala ng disiplina. Ang kakulangan sa disiplina ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mas maraming pagkakataon na mawala sa ating mga kamay. Sa pagtutok sa paggawa ng mga gawain ngayon, itinuturo natin sa ating sarili ang halaga ng sipag at tiyaga, na nagiging pundasyon ng isang mas matagumpay na buhay.

Hindi rin mawawala ang epekto ng pag-aksaya ng oras sa ating kalusugan at kagalingan. Ang pagpapabaya sa pag-aalaga sa sarili at pagtutok sa mga bagay na nagdadala ng kasiyahan at kaligayahan ay maaaring magdulot ng stress at kawalan ng kasiyahan sa buhay. Sa halip na ihuli ang sarili, mas makakabuti kung gawin natin ang mga bagay na nagbibigay ng kagalakan ngayon at hindi na ito ipagpaliban pa.

Sa pangwakas, mahalaga ang pagbibigay halaga sa oras at pag-unlad ng disiplina sa sarili. Ang kasabihang “Ngayon o Bukas” ay isang paalala na ang pagkilos ng maaga ay may malaking implikasyon sa ating buhay. Huwag nating gawing dahilan ang pag-aaksaya ng oras, kundi gawin natin ang mga bagay na kinakailangan gawin ngayon upang makamit ang ating mga pangarap at layunin. Sa pagkilos ng maaga, natututo tayo, lumalago, at nagiging mas handa sa mga hamon ng buhay.