Mahigit sa mga titulong na ibinibigay sa akin, isang Muslim na may pananampalataya, isang kabataan na nagsusumikap na maunawaan at maipahayag ang kanyang saloobin. Sa likod ng mga balita ng terorismo at pagsira sa pangalan ng Islam, narito ang aking humihingi na itigil na natin ang paglalakbay sa landas ng karahasan at pagdudulot ng pagdurusa.

Ako’y isang kabataang Muslim, lumaki sa hangganan ng kanyang pananampalataya at kultura. Ang Islam, para sa akin, ay hindi lamang isang relihiyon kundi isang gabay sa pagiging mabuting tao. Subalit, mayroong mga tao sa aming hanay na nagdadala ng karahasan at paminsan-minsan ay lumalabag sa mga aral na itinuturo ng Islam.

Sa kabila ng mga paghahangad ko na ang Islam ay kilalanin sa pamamagitan ng mga aral ng kapayapaan, may mga ilang grupo na nagdadala ng terorismo at lumilikha ng pagkalito. Ang aking paglakbay ay hindi lamang sa pag-unlad ng sarili kundi pati na rin sa pakikipaglaban sa mga prehudisyo at maling akala tungkol sa Islam.

Ang mga teroristang grupo ay hindi tunay na kumakatawan sa mga aral ng Islam. Sila ay nagsusumikap na gawing batayan ang relihiyon upang itaguyod ang kanilang personal na interes. Hindi ito tama at hindi ito ang Islam na tinuturo sa amin.

Nais kong marinig ang aking tinig, ang tinig ng isang kabataang Muslim na umaasa sa pag-unlad at hindi sa karahasan. Nais ko itong iparating sa aking kapwa kabataan at sa buong mundo: Itigil na natin ang terorismo at ang pagsira sa pangalan ng Islam.

Ang daan tungo sa pagtigil sa terorismo at pagsira sa pangalan ng Islam ay nagsisimula sa pagkakaroon ng pag-unawa. Kailangan natin magsanay at magtulungan para malaman ng lahat ang tunay na diwa ng Islam. Edukasyon at pagsasama ang susi sa pagbuo ng isang mas malayang at payapang mundo.

Bilang kabataang Muslim, ako’y naniniwala na ang aking henerasyon ay may kakayahan at responsibilidad na maging mga tagapagtaguyod ng pagkakaisa at kapayapaan. Hindi tayo dapat maalipin sa mga maling ideya at prehudisyo. Kaya natin baguhin ang naratibo.

Sa huli, iniimbitahan ko kayong lahat na maging kasama sa pagtahak ng landas ng kapayapaan at pag-unlad. Isang pagtutulungan na maglalagay sa unang pwesto ang pagpapahalaga sa bawat isa, pagtataguyod ng edukasyon, at pagkakaroon ng malasakit sa kapakanan ng lahat. Sa pangalan ng Islam, ang aking mga pangarap ay nakatuon sa isang mas makatarungan at mas payapang mundo.