Bahay, Trabaho, at mga Kaibigan. Yan ang tatlong bagay na talaga namang hindi mawawala sa araw-araw nating rutina. Pero alam mo ba na may isa pang bagay na palaging nakakarating sa ating mga kamay at isipan? Oo, tamang-tama, ang mga babasahin! Mula sa mga pahayagan, magazine, libro, at pati na rin mga materials na napupulot natin sa internet. Pero wait, may isang aspeto na dapat tayong maging maingat: ang pagtanggal ng mga subersibong babasahin sa Pilipinas.

Kung tutuusin, ang pagtanggal ng mga subersibong babasahin ay isa sa mga kontrobersyal na isyu na kinakaharap ng ating bansa. Ang ilang tao ay nagsasabi na ito’y kinakailangan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan, habang ang iba naman ay naniniwala na ito’y isang paglabag sa kalayaan ng pamamahayag at pagpapahayag ng opinyon.

Isipin mo ito: bawat isa sa atin ay may karapatan na magsalita at magpahayag ng sariling opinyon. Pero paano kung ang iyong opinyon ay hindi sang-ayon sa mga opisyal na tuntunin? Dito pumapasok ang mga subersibong babasahin. Ito ang mga materyal na naglalaman ng mga pananaw at kaisipan na maaaring maging pag-asa o pagkakataon sa ilangunit ay maaaring ituring na banta sa mga nakatataas. Sa ganitong paraan, ang pagtanggal ng mga ito ay nagdudulot ng tanong: Hanggang saan ang ating kalayaan sa pagpapahayag?

Ngunit, kaibigan, hindi natin dapat pabayaan ang kapakanan ng ating bansa at mga mamamayan. May mga pagkakataon talaga na kailangan nating maging maingat at tiyakin na ang mga impormasyon na naiikot ay tunay, totoo, at hindi magdadala ng pinsalang mapaminsala sa ating lipunan.

Hindi naman ibig sabihin na dapat nating tanggalin ang lahat ng subersibong babasahin. Ang mahalaga ay maging mapanuri tayo sa mga impormasyon na ating natatanggap. May mga pagkakataon na ang mga ito ay nagbibigay-linaw sa mga isyu at nagbubukas ng mas mataas na antas ng pag-iisip. Subalit, hindi rin natin dapat kalimutan ang responsibilidad na gamitin ang ating kalayaan sa pagpapahayag ng tamang impormasyon at hindi sa pagpapalaganap ng fake news at kalokohan.

Kaya, bilang mamamayan ng Pilipinas, mahalaga na tayo’y magkaroon ng malalim na pang-unawa sa mga isyu ng kalayaan sa pamamahayag at pagpapahayag ng opinyon. Ang pagtanggal ng mga subersibong babasahin ay hindi lamang simpleng isyu ng pagbabawal o pagsusupil, ito’y isang pagsusuri sa kalakaran ng ating lipunan at pagpapasya sa tamang hakbang na tatahakin.

Hindi lang basta-basta ang ating pag-aalam at pag-unawa sa mga bagay-bagay. Isang pagmumulat ito sa ating kakayahan na maging bahagi ng pagbabago. Sa pagiging maingat sa impormasyon na ating tinatanggap at pagpapahayag ng mga totoong pangangailangan ng ating lipunan, tayo’y magiging tunay na boses ng pagbabago at pag-asa para sa mas makatarungan at mas matiwasay na kinabukasan.

Isa kang indibidwal na may sariling pag-iisip at boses. Hindi mo man kayang baguhin ang buong mundo, isa ka pa rin sa mga sangkap ng pag-usbong at pag-unlad ng ating bayan. Alamin ang iyong karapatan, magsaliksik, maging mapanuri, at higit sa lahat, maging responsable sa mga impormasyon na iyong iniintindi.

Kaya, balik-tanawin natin ang mga subersibong babasahin sa Pilipinas. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang magpasiya kung paano natin ito haharapin at gagamitin para sa ikabubuti ng ating bansa at ng mga susunod pang henerasyon.