Ang mga Maguindanaoan ay isang pangkat etniko sa Mindanao. Sila ay kilala sa kanilang kultura at tradisyon. Isa sa mga pinakatanyag na tradisyon ng mga Maguindanaoan ay ang pagpapakasal. Ang kasal sa mga Maguindanaoan ay isang mahalagang okasyon at kadalasan ay mayroong mahabang panahon ng paghahanda upang matiyak ang kahandaan ng mga kasapi ng tribo.

Ang mga Maguindanaoan ay kilala din sa kanilang mga sayaw at musika. Ang isa sa mga tanyag na sayaw ng mga Maguindanaoan ay ang Singkil, na kung saan ay nagsasalaysay ng isang kuwento tungkol sa isang prinsesang nagtatanggol sa kanyang sarili mula sa mga kalaban. Ang mga instrumentong ginagamit sa musika ng mga Maguindanaoan ay kasama ang kulintang (isang grupo ng mga gongs) at agung (isang malaking gong).

Ang mga Maguindanaoan ay may mga pagkain na malapit sa mga tradisyonal na pagkain ng Mindanao. Kabilang sa mga ito ang hinurnongang manok (roasted chicken), at panganan (steamed rice cake).

Sa kultura ng mga Maguindanaoan, ang pamilya ay mahalaga. Mayroong malaking halaga sa paggalang sa nakatatanda, at karaniwang binibigyan ng malaking respeto ang mga magulang at lolo’t lola. Ang mga Maguindanaoan ay mayroon ding tradisyon ng pagkakaroon ng maraming anak, kung saan mas tinatangkilik ang malaking pamilya.

Sa kasalukuyan, ang mga Maguindanaoan ay patuloy na nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon sa kabila ng mga pagbabago at hamon sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng mga festival tulad ng Shariff Kabunsuan Festival at Pagana Kutawato Festival, patuloy nilang ipinagdiriwang at ipinapakita ang kanilang mga kultura at tradisyon.

Sa kabuuan, ang mga Maguindanaoan ay mayroong malalim na kultura at tradisyon na dapat ipagmalaki at ipagpatuloy. Ang pagpapahalaga sa kanilang kultura at tradisyon ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang identidad bilang pangkat etniko, kundi nagbibigay din ng isang mahalagang kontribusyon sa kultura ng bansa bilang isang buong sambayanang Pilipino.