Sa bawat ika-12 ng Hunyo, ang Pilipinas ay nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ito ay isa sa pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng bansa, kung saan ginugunita ang paglaya mula sa pananakop ng mga dayuhan at pagsasarili bilang isang bansa.

Noong Hunyo 12, 1898, nagdeklara ng kalayaan ang Pilipinas mula sa mga mananakop na Kastila, matapos ang mahabang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pamumuno ni Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio, at iba pang mga bayani ng rebolusyon. Ang araw na ito ay tandaan ng kasarinlan at kagitingan ng mga Pilipino sa paghahanap ng kanilang kalayaan.

Ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang sa buong bansa sa pamamagitan ng iba’t ibang aktibidad at programa. Sa mga paaralan, madalas na may mga parada at paligsahan na nagpapakita ng pagmamalaki sa kasaysayan ng bansa at ang pag-aalay ng mga bayani. Maraming mga lugar din ang nagkakaroon ng mga parada, programa ng kultura, at pagsasagawa ng iba’t ibang tradisyonal na mga aktibidad.

Ang pagsasagawa ng mga talakayan at pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ay karaniwang bahagi ng mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Layunin nitong paalalahanan ang mga tao sa kahalagahan ng paglaya at ang sakripisyo ng mga bayani na nagtayo ng ating bansa.

Sa Araw ng Kalayaan, hindi lamang natin ginugunita ang ating kasaysayan at mga bayani, kundi binibigyan din natin ng halaga ang mga tagumpay at pag-unlad na naabot natin bilang isang bansa. Ito rin ang pagkakataon upang isapuso natin ang mga aral na natutunan mula sa ating kasaysayan at isabuhay ang mga prinsipyong ipinaglaban ng ating mga ninuno.

Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa mga hamon at pagbabago. Ang Araw ng Kalayaan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na manalig sa ating kakayahan bilang isang bansa na malampasan ang anumang mga hamon na ito at maging mas maunlad at malaya.

Sa pagsapit ng Araw ng Kalayaan, tayo’y pinapupukaw ng kamalayan na ang kalayaan ay hindi lamang isang araw ng pagdiriwang, kundi isang pang-araw-araw na responsibilidad. Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, tayo’y tinatawag na maglingkod sa ating bayan, maging mapagmahal sa kapwa, at ipagpatuloy ang mga ipinaglaban ng ating mga bayani.

Sa darating na Araw ng Kalayaan, isapuso natin ang diwa ng kasarinlan at kahalagahan ng pagiging malaya bilang isang bansa. Magsilbing inspirasyon ang mga bayani ng ating kasaysayan, at gamitin ang ating kalayaan at kapangyarihan upang makamit ang tunay na kaunlaran at kapayapaan para sa lahat ng mga Pilipino.

Isang maligayang Araw ng Kalayaan sa lahat ng mga Pilipino! Ipagmalaki natin ang ating kasaysayan at magpatuloy tayong maging mapagmahal at maipagmamalaki sa ating bansa.