Ang Hijri New Year, na kilala rin bilang Islamic New Year, ay isang mahalagang pagdiriwang sa Islam na nagpapahayag ng paglipat sa panibagong taon sa Islamic lunar calendar. Ito ay base sa mga buwan at hindi nagtutugma sa Gregorian calendar na karaniwang ginagamit sa maraming bahagi ng mundo.

Ang Islamic lunar calendar ay binubuo ng 12 lunar months at may kabuuang 354 o 355 araw, depende sa panahon. Ang paglipat ng taon sa Hijri calendar ay batay sa pagganap ng buwan ng Muharram, na itinuturing na isa sa mga banal na buwan sa Islam.

Ang kasaysayan ng Hijri New Year ay nauugnay kay Propeta Muhammad, ang tagapagtatag ng Islam. Noong taong 622 CE, si Propeta Muhammad at ang kanyang mga tagasunod ay naglakbay mula sa Makkah patungong Medina sa isang pangyayaring kilala bilang Hijra. Ang Hijra ay tumutukoy sa migrasyon ng Propeta Muhammad at ang pagtatatag ng unang komunidad ng Muslim sa Madina.

Ang Hijra ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Islam at nagsisilbing simula ng isang bagong yugto sa pag-unlad ng relihiyon. Ang pagdiriwang ng Hijri New Year ay hindi katulad ng malalaking pagdiriwang sa Ramadan o Eid al-Fitr, ngunit ito ay mahalaga sa mga Muslim bilang panandaliang pagpapahinga at pagsalubong sa mga bagong simula. Ito ay isang pagkakataon para mag-isip at magbalik-tanaw sa mga pangyayari sa buhay ni Propeta Muhammad at sa kasaysayan ng Islam.

Sa buong Hijri New Year, ang mga Muslim ay nagpapahayag ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga aral ng kasaysayan ng Islam. Ito ay isang pagkakataon upang magpatibay ng kanilang pananampalataya at maghanap ng espirituwal na pagpapahinga at panibagong inspirasyon.

Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Hijri New Year, ang mga Muslim ay nagbibigay halaga sa kanilang relihiyon, kasaysayan, at mga prinsipyo. Ito ay isang pagkakataon upang magkaisa bilang isang komunidad at patuloy na lumago at umunlad sa ilalim ng mga gabay ng Islam.