Nitong mga nagdaang taon, nasaksihan ng mundo ang isang kamangha-manghang pagkakampanya laban sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Ang ekstremistang grupo na dating nagpalaganap ng takot at karahasan sa iba’t ibang rehiyon ay nakaranas ng lubos na pagbawas sa kanyang kapangyarihan at impluwensya.

Ang ISIS ay isang radikal na grupo ng militanteng itinatag ang internasyonal na atensyon noong 2010 sa pamamagitan ng mabilis na pag-angkin ng teritoryo sa Iraq at Syria. Kilala ito sa mga marahas nitong taktika, kabilang ang malalaking at pampublikong pagpatay, at pang-aalipin ng mga kababaihan. Itinatag ng grupo ang kanilang malupit na interpretasyon ng batas ng Islam sa mga komunidad sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang pag-usbong ng ISIS ay nagdulot ng malubhang banta sa regional at pandaigdigang seguridad.

Ang paglitaw ng ISIS ay nag-udyok sa isang koordinadong pandaigdigang tugon upang labanan ang mga pag-angkin ng ekstremistang grupo sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Bawat bansa at organisasyon ay nagtambal-tambalan upang hadlangan ang pag-usbong ng terorismo at protektahan ang kanilang mga mamamayan. 

Sa mga nakaraang taon, nasaksihan natin ang mga pagkabigo sa ISIS at sa kasalukuyan, ang kaharian ng ISIS ay lubos nang naubos. Ang mga teritoryong dati nitong kontrolado ay naibalik na sa mga pamahalaan, at ang mga puwersang terorista ay naging mas mahina. Gayunpaman, ang panganib ng terorismo ay patuloy na umiiral, at ang pagtutulungan ng mga bansa sa pandaigdig ay patuloy na mahalaga sa pagtutuloy ng pagtugon sa mga banta ng terorismo.

Ang pagtatagumpay ng mga pandaigdigang pagsisikap laban sa ISIS ay nagpapakita ng kakayahan ng mga bansa na magkaisa at labanan ang terorismo. Ito ay isang paalala na, sa kabila ng mga pagsubok at banta ng terorismo, maaaring matagumpay na maharap ang mga ito sa pamamagitan ng kolektibong pagsusumikap at kooperasyon. Habang patuloy na nagtutulungan ang mga bansa upang protektahan ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mamamayan, nagpapakita sila ng determinasyon na ipagtanggol ang mga halaga ng demokrasya, kalayaan, at kapayapaan.